0%

Enquête Behoefteonderzoek Dorpshuis de Koog

Het bestuur van Stichting tot Exploitatie Dorpshuis De Hof en Dorpscommissie De Koog kijken op dit moment naar de toekomst, de grootte, het verduurzamen en de locatie van De Hof. Na enkele verkennende gesprekken met de Gemeente Texel en andere partijen, zijn wij in contact gekomen met bureau VKZ.
Dit bureau is ook betrokken geweest bij de realisatie van de nieuwe sporthal in Den Burg en de Skool.
VKZ heeft een voorstel gedaan aan de gemeente om een behoefteonderzoek te starten in De Koog en dit is positief ontvangen.
De aanpak bestaat uit de volgende stappen:
1 Voorbereiding enquête, 2 Verspreiding enquête, 3 Thematische bundeling resultaten, 4 Gesprekken met betrokken partijen, 5 Opstellen “Programma van Eisen”, 6 Ontwikkeling Vlekkenplan
Create Your First Online Survey