0%
Exit Survey
 
 
ANKETA ZA SPLOŠNO JAVNOST

Z namenom spremljanja vpliva našega obveščanja o vprašanjih, povezanih z varnostjo zdravil, smo pripravili kratko anketo. Vprašanja zajemajo področje farmakovigilance, zlasti neželenih učinkov in spletnih objav o varnosti zdravil.

Ker nobeno zdravilo ni popolnoma varno, je spremljanje varnostnega profila zdravila po prihodu na trg ključno pri zagotavljanju preskrbe s kakovostnimi, učinkovitimi in varnimi zdravili. S spremljanjem sporočil za javnost in poročanjem o neželenih učinkih Vas vabimo k proaktivnemu sodelovanju pri skrbi za javno zdravje.

Anketa je anonimna, za odgovore boste porabili največ 5 minut.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje. Z anketo pričnete s klikom na "Continue".