0%

Comdehort - Actors recerca

ENQUESTA BREU SOBRE COMPOSTATGE DESCENTRALITZAT I ÚS DEL COMPOST COM A ESMENA ORGÀNICA I/O COM A SUBSTRAT
Les teves respostes ens ajudaran a conèixer millor quines iniciatives s'estan duent a terme en aquest sector a Catalunya.
En compliment de la llei de protecció de dades les teves respostes son confidencials. Tan IRTA com Tarpuna SCCL es comprometen a no fer difusió de les respostes individuals, els resultats de l'estudi es divulgaran mantinguent l'anonimat dels participants.
Informació per al projecte de demostració:
Promoció del compostatge descentralitzat orientat a l’aplicació del compost en horticultura
(COMdeHORT). 2021-2024.
Coordinació: IRTA. Contacte: comdehort@irta.cat
Mes informació als següent link
Finançament:
Ajut a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022)

Create Your First Online Survey