Odaberite političku opciju i pri dnu kliknite na "sljedeće", te odaberite jednog ili više kandidata sa liste
Answer Count Percent
20% 40% 60% 80% 100%
SDA BIH 53 33.33%
HDZ 1990 30 18.87%
HDZ BIH 18 11.32%
HSP BIH 3 1.89%
HSS STJEPANA RADIĆA 5 3.14%
BPS SEFER HALILOVIĆ 6 3.77%
LIBERALNA STRANKA BIH 1 0.63%
LISTA ZA PROZOR 37 23.27%
HRS 6 3.77%
Total 159 100 %