This free survey is powered by QUESTIONPRO.COM
Exit Survey »
 
 
Lugupeetud majandusaasta aruande esitaja
 
 
Alates 2010.a juulist alustab majandusaasta aruande taksonoomia töörühm elektroonilise majandusaasta aruande taksonoomia järgmise versiooni ettevalmistamist. Seoses sellega pöördume teie poole palvega saada täiendavaid mõtteid, mis võiks olla praeguses aruandlussüsteemis paremini. Ettepanekute kokku võtmiseks ja süstematiseerimiseks palume esitada oma kommentaarid aruandevormide lõikes. Süsteemis tehtavate muudatuste jõustumise hetkeks on kavandatud 01.01.2011, mistõttu ootame teie arvamust ja ettepanekuid hiljemalt 01.08.2010.
 
 
Millise üksuse kohta esitasite majandusaasta aruande?
Valiku tegemine kohustuslik
 
Äriühing
 
Mittetulundusühing või Sihtasutus
1%
Survey Software Powered by QuestionPro Survey Software